Sang Pencerah

Nama: Faiza Izzati Amalina

Kelas: 7D

Tugas: TIK review novel

“Sang Pencerah”

Kehidupan KH Ahmad Dahlan dan perjuangannnya mendirikan muhammadiyah. Sepulang dari Mekah, Darwis muda mengubah namanya menjadi Ahmad Dahlan.seorang pemuda usia 21 tahun yang gelisah atas pelaksanaan syariat islam yang melenceng ke arah Bid’ah/sesat.

Melalui langgar/surau nya Ahmad Dahlan mengawali pergerakan dengan mengubah arah kiblat yang salah di Masjid Besar Kauman yang mengakibatkan kemarahan seorang kyai penjaga tradisi,Kyai penghulu Kamaludiningrat sehingga surau Ahmad Dahlan dirobohkan karena dianggap mengajarkan aliran sesat. Ahmad Dahlan juga dituduh sebagai kyai kafir hanya karena membuka sekolah  yang menempatkan muridnya duduk di kursi seperti skolah modern belanda.

Ahmad Dahlan juga dituduh sebagai kyai kejawen hanya karena dekat dengan lingkungan cendikiawan Jawa di Budi Utomo. Tapi tuduhan tersebut tidak membuat pemuda Kauman itu surut. Dengan ditemani isteri tercinta Siti Walidah dan lima murid murid setianya: sudja,sangidu,fahrudin,hisyam,dan dirjo, Ahmad Dahlan membentuk organisasi Muhammadiyah dengan tujuan mendidik umat islam agar berpikiran maju sesuai dengan perkembangan zaman.

Akhirnya muhammadiyah di bentuk pada tanggal 18 november tahun 1912 oleh KH.Ahmad Dahlan, muhammadiyah artinya adalah pengikut nabi muhammad saw.

sang-pencerah