Daily Archives: November 12, 2022

Jalan kaki memperpanjang umur

Budayakan jalan kaki setiap hari supaya kita sehat dan kuat. Jalan kaki dapat memperpanjang umur. Yuk kita berjalan kaki.